กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ข้อแนะนำการใช้งานระบบรายงาน
วิธีการมอบหมายให้ อสม. เป็นผู้รายงาน
1.กรณี รพ.สต. กำหนดให้ อสม.เป็นผู้รายงาน ท่านสามารถให้ อสม.ในพื้นที่รายงานผ่าน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ tablet โดยเลือกเมนู "แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม."
ที่อยู่บนเมนูด้านบนข้อความนี้ เมื่อ อสม. เข้าสู่เมนู "แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม." ให้ อสม. ระบุเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
2.เมื่อ อสม. รายงานข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะต้องเข้าไปตรวจสอบรายงานโดยการ Login เข้าระบบเมนู "Login สำหรับเจ้าหน้าที่" จากนั้นเลือกเมนู "รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.(รพ.สต.)"
จากนั้นเลือก "รายงานผลระดับตำบล" เลือก "รวบรวมข้อมูลจาก อสม."ดำเนินการ ระบุชื่อผู้ประเมินในแบบฟอร์ม จากนั้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ :
1. ก่อนบันทึกนำส่งข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตรวจสอบรายชื่อ อสม. ที่รายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน บันทึกข้อมูล
2.ข้อมูลรายงานของพื้นที่จะปรากฏ เมื่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ส่งข้อมูลจากเมนู "รวบรวมข้อมูลจาก อสม." เท่านั้น หาก รพ.สต. ไม่ดำเนินการส่งข้อมูลระบบจะไม่นับข้อมูล อสม.เข้าสู่ระบบรายงาน
3. กรณีใช้มือถือหรือ tablet เมื่อเลือกอำเภอแล้วไม่ปรากฏ รายการตำบลหรือแสดงรายการไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม รายชื่ออำเภออีกครั้ง จะปรากฏรายการตำบลที่ถูกต้อง


กรณี เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้รวบรวมรายงานข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะต้องเข้าระบบรายงานโดยการ Login เข้าระบบเมนู "Login สำหรับเจ้าหน้าที่" จากนั้นเลือกเมนู "รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.(รพ.สต.)"
จากนั้นเลือก "รายงานผลระดับตำบล" เลือก "รายงานผลด้วย รพ.สต."จากนั้นตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ ที่จะรายงานให้ถูกต้องและ ระบุชื่อผู้ประเมินในแบบฟอร์ม จากนั้นระบุ รายการข้อมูลในช่องแบบฟอร์มแล้วดำเนินการ กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ :
1. การบันทึกข้อมูลโดย รพ.สต. นี้ระบบจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลจาก อสม.มารวมในการจัดส่งข้อมุล โดยระบบจะถือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ รายงานเป็นการสะสมข้อมูลในภาพของตำบลนั้น ๆ
2. กรณีใช้มือถือหรือ tablet เมื่อเลือกอำเภอแล้วไม่ปรากฏ รายการตำบลหรือแสดงรายการไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม รายชื่ออำเภออีกครั้ง จะปรากฏรายการตำบลที่ถูกต้อง


สรุปแบบประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 : TPAR

จำนวนตำบลที่เข้าประเมินทั้งหมด

ระดับคะแนน

0 - 23

24 - 26

27 - 30

3568 699 1323 1546

จำนวนตำบลที่เข้าร่วมประเมิน 3568 ตำบล
จากทั้งหมด 7256 ตำบล

จำนวนตำบลที่เข้าร่วมประเมินทั่วประเทศ

จังหวัด
ตำบลที่เข้าประเมิน
1 นครราชสีมา
288
2 เชียงใหม่
203
3 ร้อยเอ็ด
133
4 มหาสารคาม
125
5 ลพบุรี
124
6 เชียงราย
121
7 สงขลา
113
8 ราชบุรี
104
9 ศรีสะเกษ
98
10 กาฬสินธุ์
80
11 อุดรธานี
75
12 ขอนแก่น
72
13 ปัตตานี
70
14 สุโขทัย
68
15 สระบุรี
68
16 สกลนคร
67
17 จันทบุรี
66
18 พระนครศรีอยุธยา
63
19 กาญจนบุรี
62
20 พิจิตร
62
21 หนองคาย
62
22 เพชรบูรณ์
58
23 ระยอง
52
24 นครสวรรค์
52
25 ตรัง
52
26 กระบี่
50
27 สมุทรปราการ
50
28 น่าน
44
29 นครนายก
39
30 พิษณุโลก
38
31 สุราษฎร์ธานี
38
32 ชัยนาท
37
33 พัทลุง
37
34 สุรินทร์
37
35 ลำพูน
36
36 สตูล
34
37 กำแพงเพชร
32
38 สมุทรสงคราม
31
39 แพร่
31
40 ฉะเชิงเทรา
30
41 ระนอง
30
42 สระแก้ว
29
43 แม่ฮ่องสอน
29
44 ตาก
28
45 ยะลา
27
46 อุตรดิตถ์
27
47 เลย
27
48 นครพนม
26
49 หนองบัวลำภู
26
50 อำนาจเจริญ
24
51 อุบลราชธานี
24
52 ปทุมธานี
24
53 สิงห์บุรี
23
54 บุรีรัมย์
22
55 ปราจีนบุรี
22
56 ลำปาง
21
57 ตราด
21
58 มุกดาหาร
20
59 อ่างทอง
19
60 นราธิวาส
19
61 เพชรบุรี
19
62 ยโสธร
17
63 ประจวบคีรีขันธ์
17
64 ชัยภูมิ
16
65 อุทัยธานี
15
66 ภูเก็ต
14
67 พะเยา
14
68 นนทบุรี
13
69 พังงา
12
70 ชุมพร
11
71 นครปฐม
9
72 สุพรรณบุรี
8
73 ชลบุรี
7
74 บึงกาฬ
3
75 นครศรีธรรมราช
2
76 สมุทรสาคร
1
77 กรุงเทพมหานคร
0